NGHỊ ĐỊNH 142/2005/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước – Theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2005 của Chính phủ, đơn giá thuê đất một năm được tính bằng 0,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ quyết định đơn giá thuê đất cao hơn hoặc thấp hơn đơn giá theo quy định trên tuỳ thuộc vào “địa lợi” của mảnh đất đó: cao hơn không quá 4 lần với các loại đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lời…, thấp hơn nhưng ít nhất phải bằng 0,5% đơn giá quy định với các loại đất ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo… thuộc lĩnh vực, địa bàn được khuyến khích đầu tư. Khung giá cho thuê mặt nước được quy định như sau: dự án sử dụng mặt nước cố định: từ 10-100 triệu đồng/km2/năm, dự án sử dụng mặt nước không cố định từ 50-205 triệu đồng/km2/năm…

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm trong các trường hợp sau:

Hộ gia đ́nh cá nhân: thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, có nhu cầu tiếp tục sử dụng diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao trước ngày 1/1/1999 mà thời hạn sử dụng đất đă hết, Sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất từ ngày 1/1/1999 đến trước ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành, trừ diện tích đất do chuyển quyền sử dụng đất, Thuê đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, Sử dụng đất để xây dựng công tŕnh công cộng có mục đích kinh doanh, Hộ gia đ́nh, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất không thu tiền sử dụng đất phải chuyển sang thuê đất…

Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước thu tiền thuê hàng năm hoặc thu tiền một lần cho cả thời gian thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, xây dựng công tŕnh công cộng có mục đích kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê đất, hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức phi chính phủ thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc. Tổ chức kinh tế, hộ gia đ́nh, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê mặt nước, mặt biển để thực hiện dự án đầu tư…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now